DateCourse TitleFacilitatorDurationMethodFeeLocationEnroll
16,17,18 tháng 1 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00)Trực tuyến5.000.000 VNĐ / ngườiZoomKết thúc thành công
23,24,25 tháng 2 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00)Trực tuyến5.000.000 VNĐ / ngườiZoomKết thúc thành công
04 February 2023Difficulties of TC Management in Product CertificationRasel Parves08 Hours (08.00 AM-05.00 PM)Face to FaceBDT 1500.00Wisdom Campus, Uttara, DhakaSuccessfully Completed
05-09 March 2023ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor Training CourseAbdul Alim and Rasel Parves40 Hours (08.00 AM-05.00 PM)Face to Face/RemoteBDT 30000.00 /BDT 20000.00Wisdom Campus, Uttara, DhakaSuccessfully Completed
13,14 tháng 2 năm 2023Nhận thức và Thực hành ASC CoC Module 1.0Trần Thị Nguyệt Minh16 giờ (08.00-17:00 mỗi ngày)Trực tuyến2.000.000 VNĐ / ngườiZoomKết thúc thành công
24,25,26 tháng 4 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00)Trực tuyến5.000.000 VNĐ / ngườiZoomKết thúc thành công
30,31 tháng 3 và 1 tháng 4 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00)Trực tuyến5.000.000 VNĐ / ngườiZoomKết thúc thành công
24 March 2023Free Learning Session on ‘Ethics and Sustainability’Azmal Hossain Khan, Sustainability Professional02 Hours (10.00 AM-12.00 PM)OnlineFreeZoomSuccessfully Completed
01 April 2023Free Learning Session on ‘Importance of Environmental Sustainability (RMG Perspective)’Md. Rafiqul Islam, Bsc. & Msc. (Environmental Science, KU)
Sustainability Professional
02 Hours (10.00 AM-12.00 PM) OnlineFreeZoomSuccessfully Completed
6 April 2023Preparation of Corrective Action Plan (CAP)Abdul Alim02 Hours (10.00 AM-12.00 PM) OnlineFreeZoomSuccessfully Completed
6 April 2023Higg Index Training 2023Mohammed Al Tauhidul Islam and Abdul Alim08 Hours (9.15 am 5.25 pm)Face to FaceNot ApplicableThe Zabeer Dhaka (House# 01, Road# 02, Sector# 01, Uttara, Dhaka-123Successfully Completed
17-21 April 2023Auditor/Lead Auditor to Social Management SystemMr. Abdul Alim and Trần Thị Nguyệt Minh40 Hours (09:00-18:00/day)Online500 USD/personZoomSuccessfully Completed
30 May to 03 June 2023ISO 9001:2015 QMS Auditor/Lead Auditor Training CourseAbdul Alim and Rasel Parves40 Hours (08.00 AM-05.00 PM)Face to Face/RemoteBDT 30000.00 /BDT 20000.00Wisdom Campus, Uttara, DhakaSuccessfully Completed
4,5,6 tháng 5 năm 2023Khóa đào tạo Nhận thức và thực hành Đánh giá rủi ro và tối ưu hóa đánh giá rủi ro theo ISO 31000:2018 và IEC/31010Trần Thị Nguyệt Minh20 giờ (08:00-17:00)Trực tuyến3.000.000 VNĐ /học viênZoomKết thúc thành công
6 tháng 5 năm 2023Chuẩn bị Hành động Khắc Phục
(Prepare for CAP)
Mr. Abdul Alim and Trần Thị Nguyệt Minh2 giờ (14:00-16:00)Trực tuyếnMiễn phíZoomKết thúc thành công
15 April 2023Introduction to Cradle to Cradle (C2C) Certification ProcessAbdul Alim02 Hours (11.00 am to 01.00 pm) OnlineFreeZoomSuccessfully Completed
17 April 2023Free Learning Session on ‘How to Develop Policies and Procedures’Abdul Alim02 Hours (11.00 am to 01.00 pm) OnlineFreeZoomSuccessfully Completed
8,9,10 tháng 6 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00 mỗi ngày)Trực tiếp9.500.000 VNĐ / người (đã bao gồm bữa trưa và teabreak)Ho Chi Minh CityKết thúc thành công
23,24 tháng 6 năm 2023Khóa đào tạo Nhận thức và thực hành những thay đổi của BRCGS Food Safety phiên bản 9Trần Thị Nguyệt Minh16 giờ (08:00-17:00)Trực tuyến1.000.000 VNĐ /học viênZoomKết thúc thành công
26,27,28 tháng 6 năm 2023Khóa đào tạo Đánh giá viên về Hệ Thống Quản Lý Trách Nhiệm Xã Hội dành cho Đánh giá Nhà Cung CấpTrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-17.00 mỗi ngay)Trực tuyến3.000.000 VNĐ /học viênZoomKết thúc thành công
29,30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00 mỗi ngày)Trực tuyến7.000.000 VNĐ / ngườiZoomKết thúc thành công
01-05 August 2023ISO 14001:2015 EMS Auditor/Lead Auditor Training CourseAbdul Alim and Rasel Parves40 Hours (08.00 AM-05.00 PM)Face to Face/RemoteBDT 30000.00 /BDT 20000.00Wisdom Campus, Uttara, DhakaRegistration Completed
13-17 August 2023Auditor/Lead Auditor Training to ISO 14001:2015 Environmental Management SystemsAbdul Alim and Hafizur Rahman40 Hours (08.00 AM-05.00 PM)Face to FaceNot Applicable/Corporate SessionLong Beach Hotel (Foyer Conference Hall), Cox’s BazarSuccessfully Completed
01-05 September 2023ISO 45001:2018 OHSMS Auditor/Lead Auditor Training CourseAbdul Alim and Rasel Parves40 Hours (08.00 AM-05.00 PM)Face to Face/RemoteBDT 30000.00 /BDT 20000.00Wisdom Campus, Uttara, DhakaSuccessfully Completed
18-19, 25-26 August & 01 September 2023ISO 14001:2015 EMS Auditor/Lead Auditor Training CourseAbdul Alim40 Hours (08.00 AM-05.00 PM)Face to FaceBDT 30000.00Wisdom Campus, Uttara, DhakaPostponded
25-26 August 2023Food Fraud Mitigation PlanningTrần Thị Nguyệt Minh16 hours (09.00-17.00)Online via Zoom1,500,000 VND/personZoomHoãn lại
27,28,29 tháng 7 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00 mỗi ngày)Trực tuyến ( Online)7.000.000 VNĐ / ngườiZoomHoãn lại
18,19 tháng 8 năm 2023Nhận thức và Thực hành ASC CoC Module phiên bản 1.1Trần Thị Nguyệt Minh16 giờ (08.00-17:00 mỗi ngày)Trực tuyến ( Online)2.000.000 VNĐ / ngườiZoomHoãn lại
11-12 tháng 8 năm 2023Khóa đào tạo Nhà Quản lý Giải quyết Khiếu mại hiệu quả theo quan điểm của UNGPMr. Abdul Alim and Trần Thị Nguyệt Minh16 giờ (08.00-17:00 mỗi ngày)Trực tuyến ( Online)1.000.000 VNĐ / ngườiZoomHoãn lại
4,5 tháng 8 năm 2023Khóa đào tạo Nhận thức và thực hành những thay đổi của BRCGS Food Safety phiên bản 9Trần Thị Nguyệt Minh16 giờ (08.00-17:00 mỗi ngày)Trực tuyến ( Online)1.000.000 VNĐ / ngườiZoomHoãn lại
30-31 tháng 8 năm 2023Lập Kế Hoạch Phòng Vệ Thực PhẩmTrần Thị Nguyệt Minh16 giờ (09.00-17.00)Trực tuyến ( Online)1.500.000 VNĐ/học viênZoomHoãn lại
08-09 September 2023Internal Auditor Course to SA8000:2014 Social AccountabilityAbdul Alim16 Hours (09:00-17:00)Face to FaceBDT 10,000.00Wisdom CampusSuccessfully Completed
26,27,28 tháng 9 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00 mỗi ngày)Trực tuyến ( Online)7.000.000 VNĐ / ngườiZoomHoãn lại
15-16 September 2023Food Fraud Mitigation PlanningTrần Thị Nguyệt Minh16 hours (09.00-17.00)Online via Zoom1,500,000 VND/personZoomHoãn lại
07 October 2023German Supply Chain Due Diligence Act 2023Abdul Alim04 Hours (02:00 PM to 06:00 PM)Online via ZoomBDT 10,00.00ZoomSuccessfully Completed
27-28 October 2023Food Defense PlanningTrần Thị Nguyệt Minh16 hours (09.00-17.00)Online via Zoom1,500,000 VND/personZoomĐăng ký ngay
30,31 tháng 10 và 1 tháng 11 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCATrần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00 mỗi ngày)Trực tuyến ( Online)7.000.000 VNĐ / ngườiZoomKết thúc thành công
1,2,3 tháng 12 năm 2023Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA .Trần Thị Nguyệt Minh24 giờ (09.00-18:00 mỗi ngày)Trực tuyến ( Online)7.000.000 VNĐ / ngườiZoomĐăng ký ngay
05-06 December 2023Internal Auditor Course to SA8000:2014 Social AccountabilityAbdul Alim16 Hours (09:00-17:0Face to faceBDT 12,000.00Wisdom Campus, UttaraEnroll Now